هاورتیا شیشه ای

هاورتیا شیشه ای | ده ها حباب شیشه ای یا برگ؟ [تصاویر]

در نگاه اول این انگار این گیاه مجموعه حباب هایی از جنس شیشه است که بصورت منظم در کنار هم چیده شده شده اند اما واقعیت این است که این ها برگ هایی کوچک و بامزه و آبدار است که به گیاه شمایی فوق العاده داده.

ادامه مطلب