منگنز در گیاهان | عنصری با اهمیت برای حفظ سلامت و رشد

منگنز نقش مهمی در فتوسنتز دارد،با تشدید کمبود منگنز بخش‌های جدید گیاه کاملا زرد می‌شوند و معمولا زردی در بافت‌های بین رگبرگها دیده می‌شود…

ادامه مطلب